เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจัง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2