เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

วันที่ 28 ก.ย.2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2