tip-home
จังหวัดศรีสะเกษ
"ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร"
bg-sub
คำขวัญประจำจังหวัด
แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี
มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน
หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
bg-sub
คำขวัญประจำจังหวัด
แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี
มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน
หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
previous arrow
next arrow
Slide
แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน
หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
คำขวัญประจำจังหวัด
ผ้าทอมือเบญจศรี
Slide
แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน
หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
คำขวัญประจำจังหวัด
ผลไม้จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวสารความเคลื่อนไหว / กิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy_2565-760x510
Frame760x506
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับติดตามการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
26 กันยายน 2565
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับติดตามการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค
26 กันยายน 2565
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
26 กันยายน 2565
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากภายหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T BCG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 กันยายน 2565
พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากภายหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T BCG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พิธีเปิดอาคารศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย “ศรีลำดวน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
26 กันยายน 2565
พิธีเปิดอาคารศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย “ศรีลำดวน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
previous arrow
next arrow
ปฏิทินท่องเที่ยวศรีสะเกษ
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for 1st กันยายน
No Events
Events for 2nd กันยายน
No Events
Events for 3rd กันยายน
No Events
Events for 4th กันยายน
No Events
Events for 5th กันยายน
No Events
Events for 6th กันยายน
No Events
Events for 7th กันยายน
No Events
Events for 8th กันยายน
No Events
Events for 9th กันยายน
No Events
Events for 10th กันยายน
No Events
Events for 11th กันยายน
No Events
Events for 12th กันยายน
No Events
Events for 13th กันยายน
No Events
Events for 14th กันยายน
No Events
Events for 15th กันยายน
No Events
Events for 16th กันยายน
No Events
Events for 17th กันยายน
No Events
Events for 18th กันยายน
No Events
Events for 19th กันยายน
No Events
Events for 20th กันยายน
No Events
Events for 21st กันยายน
No Events
Events for 22nd กันยายน
No Events
Events for 23rd กันยายน
No Events
Events for 24th กันยายน
No Events
Events for 25th กันยายน
No Events
Events for 26th กันยายน
No Events
Events for 27th กันยายน
No Events
Events for 28th กันยายน
No Events
Events for 29th กันยายน
No Events
Events for 30th กันยายน
No Events
Slide
สินค้า OTOP
จังหวัดศรีสะเกษ
สินค้า OTOP ที่โดดเด่น เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หอมกระเทียม ผลิตภัณฑ์จากไหม
สินค้าแปรรูปจากแม่น้ำมูล ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือต่าง ๆ
Group 3318
อะไร อะไร ก็ดี ที่“ศรีสะเกษ”
สุขเสมอกันที่“ศรีสะเกษ”

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2